ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Nástroj pro vyhodnocení účinnosti opatření

6[1]

K vyhodnocení účinnosti opatření je nezbytné vybrat cíle, které měly být prostřednictvím opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost splněné. Připomínáme, že určeny byly tyto obecné cíle:

V této kapitole uvádíme pro každý možný cíl ukazatele potřebné pro vyhodnocení účinnosti opatření. Tento popis zahrnuje stručné vysvětlení ukazatelů a existujících zdrojů (případně zdrojů, které se musí vytvořit), aby bylo možné shromáždit příslušné údaje.

Vyhledávání