ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Začínáme!

Projekt EU na zlepšení měření veřejné podpory osobních služeb a služeb pro domácnost Improving Measurement of Public Support to Personal and Household Services (IMPact) byl spuštěný v roce 2014 s ambiciózním cílem připravit společnou a ucelenou příručku EU, která pomůže členským státům zlepšit hodnocení a monitorování makroekonomických účinků jejich opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost. Samotný projekt řešil následující otázky, jež mohou vyvstat ex-ante a ex-post: tvorbu pracovních míst, přesun služeb ze šedé ekonomiky do oficiální ekonomiky, tvorbu zcela nových pracovních míst, udržitelnost / optimální úroveň veřejných investic a návratnost investic, na které Evropská komise v roce 2012 poukázala jako na hlavní nástrahy jakéhokoli monitorování politik zaměřených na sektor osobních služeb a služeb pro domácnost. Dlouhodobým cílem projektu je pomoci orgánům státní správy utvářet takové politiky, které budou nejlépe odpovídat jejich potřebám a cílům.

Teoretický a fakticky podložený výzkum, jež prováděli partneři projektu, vedl k vypracování této příručky pro provádění a monitorování politiky osobních služeb a služeb pro domácnost. Cílem této příručky je pomoci orgánům veřejné správy navrhnout opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost a monitorovat jejich účinky na zaměstnanostrozpočet, a zároveň jim pomoci s vyhodnocením současných politikutvářením nových. V tomto smyslu by se příručka mohla osvědčit jako zajímavá nejen pro orgány veřejné správy, ale i pro ostatní zúčastněné strany (např. nevládní organizace a federace) zapojené do procesu provádění politiky osobních služeb a služeb pro domácnost.

V tomto ohledu příručka poskytuje různé druhy informací, které lze snadno vyhledat pomocí speciálních ikonek: teoretické podklady, analytické nástroje, důkazy z existujících politik osobních služeb a služeb pro domácnost a vodítka politiky. Příručka vyzývá čtenáře, aby o politikách osobních služeb a služeb pro domácnost přemýšleli skrze 5 klíčových oblastí s přihlédnutím k základům těchto politik a jejich charakteristikám a s ohledem na jejich přijímání, monitorování a hodnocení.

1[1]

Nejprve si volte si svůj profil :

 

This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013). This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe2020Strategy goals in these fields. The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidate countries.

 For more information see: http://ec.europa.eu/progress

 The information contained in this publication does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.

Vyhledávání