ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Cíl 1: Tvorba pracovních míst

6[1]

Ukazatele pro hodnocení Popis ukazatelů Zdroj ukazatelů
Počet pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost Počet jednotlivých pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku od zavedení opatření
 • Pracovníci zaměstnaní přímo domácnostmi mají svoji vlastní statistickou kategorii (NACE 97). Lze proto využít šetření o pracovních silách Evropské unie (EU LFS).
 • Mnohem hůře se naopak lokalizují a měří pracovní místa v organizacích poskytovatele služeb, jelikož tyto organizace působí v různých profesních oblastech a mohou nabízet různé činnosti. Nejčastěji tyto organizace působí v oblasti sociální péče bez ubytování a spadají do kategorie 88 NACE Rev. 2. Co se týče domácích osobních služeb a služeb pro domácnost, údaje jsou nepřesné, protože jsou promíchané s jinými činnostmi. Například úklid domů nebo bytů spadá pod NACE 81.21 (Všeobecný úklid budov) a je proto promíchaný s úklidem kanceláří nebo továren, což je jiný druh činnosti. Soukromé doučování žáků je součástí NACE 85.59 (Ostatní vzdělávání jinde nezařazené), je však promíchané s jinými formami vzdělávání neposkytovanými v domácím prostředí. Šetření o pracovních silách Evropské unie (EU LFS) tak k získání přehledu o počtu osob zaměstnaných ve službách pro domácnost využít nelze.
 • Pro zjištění údajů o počtu pracovníků se tak doporučuje, aby veřejná správa, která je odpovědná za příslušné opatření, začala shromažďovat nové administrativní údaje. Doporučujeme, aby se údaje shromažďovaly každý rok prostřednictvím povinného sčítání všech pracovníků ve společnostech provozujících osobní služby a služby pro domácnost. Každý rok by každá společnost, která obdržela licenci/certifikaci, měla poskytnout celý soubor informací o všech pracovnících ve společnosti (pracovnících osobních služeb a služeb pro domácnost a administrativních zaměstnancích):
  • Podle charakteristik profilu (pohlaví, věk, národnost, vzdělání, region bydliště atd.)
  • Podle charakteristik zaměstnání (smlouvy, doba trvání zaměstnání v systému atd.)
Počet pracovníku osobních služeb a služeb pro domácnost v přepočtu na pracovníky na plný úvazek Počet jednotlivých pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku od zavedení opatření v přepočtu na pracovníky na plný úvazek
Počet nově vytvořených pracovních míst v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost Počet jednotlivých pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost za rok (pracovník osobních služeb a služeb pro domácnost může během roku vystřídat různá pracovní místa) od zavedení opatření
Počet administrativních zaměstnanců Počet jednotlivců zaměstnaných na podporu pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku od zavedení opatření
Počet administrativních zaměstnanců v přepočtu na zaměstnance na plný úvazek Počet jednotlivců zaměstnaných na podporu pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku od zavedení opatření v přepočtu na zaměstnance na plný úvazek
Charakteristiky profilu pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost Počet jednotlivých pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku od zavedení opatření podle:
 • „  Věku
 • Pohlaví
 • Úrovně vzdělání
 • Státní příslušnosti
 • Rodinného stavu
 • Počtu dětí
Počet nových pracovníků Počet jednotlivých pracovníků přijatých na pracovní místo v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost podle roku
Počet pracovníků, kteří opustili osobní služby a služby pro domácnost Počet jednotlivých pracovníků, kteří své pracovní místo v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost opustili podle roku

Vyhledávání