ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Váš názor nás zajímá

Pracujete v současné době pro: (required)

Ve které zemi žijete?(required)

Získal jste relevantní informace a poznatky?(required)
 Ano Ne

Prosím vysvětlete

Jaké informace, které byste potřeboval, nebyly obsaženy v materiálu ? (required)

Jakým překážkám, které Vám brání aplikovat doporučení do praxe, čelíte? (required)

Pokud si přejete být informování o výsledcích projektu, prosím vyplňte své údaje.

Vyhledávání