ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Překážky na straně nabídky

3[1]

Kromě výše uvedených překážek na straně poptávky existují i překážky na straně nabídky, které naznačují, že poskytování služeb na soukromém trhu by bez podpůrných politik nemuselo být optimální. Za zmínku stojí především tyto nedostatky, které by se bez podpůrných politik vyskytovaly:

  • Nekalá soutěž ze strany nehlášených pracovníků by vedla k menší ziskovosti soukromého sektoru a nedostatečným investicím ze strany soukromého sektoru (a v důsledku toho např. k omezeným inovacím);
  • Možný nedostatek pracovníků s ohledem na požadované schopnosti. Některé služby v rámci osobních služeb a služeb pro domácnost (např. pečovatelské služby) vyžadují specifické schopnosti. Vzhledem k rostoucí poptávce po těchto službách může nastat nedostatek pracovních sil.
  • Nedostatečné systémy záruky kvality (je však třeba poznamenat, že soukromý trh může takovou záruku nabídnout, je-li to v jeho zájmu, i bez zavedení podpůrných politik).

Vyhledávání