ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Brzděný rozvoj, pokud se neprovádějí podpůrné politiky

3[1]

Rozvoj formálních činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost by mohl mít řadu pozitivních účinků na společnost. Navíc potenciální poptávka po osobních službách a službách v domácnosti je vysoká a stále roste stejně jako potenciální počet pracovníků v této oblasti.

Nicméně existuje řada překážek, které rozvoji činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost brání a které naznačují, že bez podpůrných politik by se formální činnosti v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost dostatečně nebo úspěšně nerozvinuly. Konkrétněji řečeno by při absenci podpůrných politik bylo množství formálních osobních služeb a služeb pro domácnost příliš nízké a jejich náklady by byly příliš vysoké.

Hlavní důvody, proč jsou podpůrné politiky nezbytné, jsou:

Vyhledávání