ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Určení důvodů pro veřejné intervence na trhu osobních služeb a služeb pro domácnost

3[1]

V návaznosti na výše uvedené teoretické informace jsme připravili jeden graf – zobrazující sérii otázek, které je potřeba si položit – s cílem pomoci vnitrostátním/místním orgánům státní správy získat přehled o důvodech, proč by jejich trh s osobními službami a službami pro domácnost nemusel dosahovat svého potenciálu a mohl vyžadovat veřejné intervence nebo dodatečné veřejné intervence na podporu činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost.

Graph 2_CZ

Vyhledávání