ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Chci vytvořit nové opatření Služeb pro domácnosti (SPD)?

Část 1

Část 2

Část 3

Část 4

Část 5

6[1]

Část 5 : Jak lze politiky osobních služeb a služeb pro domácnost monitorovat?

Vyhledávání