ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Část 2: V jakém rámci se osobní služby a služby pro domácnost uskutečňují ?

3[1]

Tato část analyzuje kontext osobních služeb a služeb pro domácnost či jejich rámec. V první kapitole jsou popsány charakteristiky na straně poptávky, na straně nabídky, služeb a orgánů veřejné správy působících v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost. Druhá kapitola představuje nedávný vývoj v poptávce a nabídce osobních služeb a služeb pro domácnost a vysvětluje rostoucí potřebu těchto služeb. Ve třetí kapitole prokážeme, že bez podpůrných politik se sektor osobních služeb a služeb pro domácnost nemůže rozvinout do svého plného potenciálu. A konečně poslední kapitola uvádí důvody pro veřejné intervence v sektoru osobních služeb a služeb pro domácnost Obrázek níže shrnuje strukturu této části dokumentu a představuje některá hlavní zjištění.

Fig 2_p15_CZ

Vyhledávání