ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Nekalá soutěž ze strany nehlášených pracovníků

3[1]

Bez podpůrných politik by se řada činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost prováděla na nehlášeném trhu. Důvodem je většinou nižší cena nehlášené práce ve srovnání s cenou hlášených služeb (bez podpůrných politik), ale i společenské normy v některých zemích (společenská přijatelnost nehlášené práce). Ve skutečnosti je sektor charakterizován vysokým potenciálem pro zaměstnanost (cena placená za služby je téměř celá složená ze mzdy pracovníků), což znamená, že formální poskytování osobních služeb a služeb pro domácnost je relativně mnohem nákladnější (zohledníme-li daně atd.) než poskytování nehlášených služeb.

Poskytování osobních služeb a služeb pro domácnost na nehlášeném trhu namísto formálního trhu má řadu zjevně negativních důsledků pro všechny strany trhu. Existence nehlášeného trhu práce na jedné straně znamená chybějící práva sociálního zabezpečení pro dotyčné pracovníky a na druhé straně ekonomické ztráty pro veřejné finance. Pro orgány státní správy představuje nehlášená práce ztrátu na sociálních příspěvcích a platbách daně a pro nehlášené pracovníky často znamená nevýhodné pracovní podmínky a chybějící sociální zabezpečení a práva.

Vyhledávání