ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

V kontextu tohoto projektu zahrnuje koncept „profesionalizace“ několik možných rozvojů. Zaprvé může zahrnovat cílené úvodní školení a průběžné školení zaměstnanců. Profesionalizace rovněž podporuje strukturování sektoru, díky kterému je tato práce spojována s větší hodnotou, a pracovníci jsou uznávaní. Strukturování tak zároveň pomáhá zvýraznit výhody pro uživatele, kteří tyto služby pořizují na formálním trhu. A konečně profesionalizace rovněž zahrnuje usnadnění vyrovnání poptávky a nabídky osobních služeb a služeb pro domácnost.

Vyhledávání