ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Část 4: Jaké existují druhy opatření na podporu politiky osobních služeb a služeb pro domácnost?

5[1]

Tato část uvádí teoretické podklady různých druhů politik osobních služeb a služeb pro domácnost, které je možné provádět. Představuje různé dostupné možnosti pro orgány státní správy. U každého uvedeného aspektu jsou v komplexním přehledu vysvětlené příslušné výhody a nevýhody politik ve smyslu rovnosti, kvality služeb a pracovních míst, strukturování trhu a rozpočtových omezení.

V následujících kapitolách představujeme analytické nástroje s cílem pomoci vnitrostátním orgánům při volbě vhodného opatření.

Vyhledávání