ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Podpora pro uživatele (určená ke snižování cen), která se poskytuje před realizací nebo v čase nákupu.

Vyhledávání