ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Počet domácností s dětmi ve věku do 18 let vedených pouze jedním rodičem dělený celkovým počtem domácností.

Vyhledávání