ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

To zahrnuje pracovní místa vytvořená za účelem řízení společností a vedení pracovníků osobních služeb a služeb pro domácnost. Zahrnuta jsou zde rovněž potenciální pracovní místa vytvořená ve veřejném sektoru za účelem organizace a řízení systému atd. Tvorba nových administrativních pracovních míst není obecně řečeno cílem opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost, přesto představuje důležitý účinek na zaměstnanost vyplývající z těchto opatření.

Vyhledávání