ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Na úrovni EU je nehlášená práce definována jako „jakékoli placené činnosti, které jsou zákonné, pokud jde o jejich povahu, avšak které nejsou hlášené orgánům státní správy, při zohlednění rozdílů v systému právní úpravy členských států“.

Vyhledávání