ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Měření vztahu mezi změnou poptávaného množství konkrétního zboží nebo služby a změnou jeho/její ceny. Čím vyšší je cenová pružnost, tím vyšší je změna poptávaného množství v důsledku změny ceny.

Vyhledávání