ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Financování opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost

5[1]

Záměrem této části je poskytnout přehled různých zdrojů financování dostupných pro opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost. Níže uvedené rozhodovací schéma bylo navržené s cílem pomoci orgánům státní správy získat přehled o dostupných zdrojích financování a přístupech, které je třeba zvážit při překonávání některých možných problémů.

Table 9_CZ

Vyhledávání