ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Seznam hlavních cílů

4[1]

 

 

Hlavní cíle politik na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost lze rozdělit do čtyř základních oblastí:

Obrázek níže znázorňuje, jak jsou cíle propojené a jak se mohou navzájem pozitivně ovlivňovat.

 

Overview of PHS policy's objectives_3.3_CZ

Vyhledávání