ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Jedná se o účinky, které opatření může přinést v podobě 1) dodatečných peněžních příjmů pro veřejný rozpočet / rozpočet sociálního zabezpečení nebo 2) snížení výdajů (úspory nákladů).

Vyhledávání