ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Část 3: Jaké jsou možné cíle politiky osobních služeb a služeb pro domácnost?

4[1]

Zajištění plného rozvoje podpůrných politik osobních služeb a služeb pro domácnost by mohlo přinést řadu pozitivních účinků na celou společnost. V závislosti na vnitrostátním/místním kontextu by se měl zvolit alespoň jeden cíl jako oficiální cíl opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost. V této části popisujeme cíle, o které by politika osobních služeb a služeb pro domácnost mohla usilovat, a to na základě (teoretické) analýzy rámce osobních služeb a služeb pro domácnost a jejich účincích na společnost a dále analýzy opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost, která již byla v členských státech zavedena.

Vyhledávání