ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Vodítka politiky – Krok 7

6[1]

Krok 7 Monitorování politiky

  • Okamžitě zaveďte systém hodnocení a monitorování efektivnosti (nákladů) opatření

Jak bylo popsáno v části 3, hodnocení a monitorování opatření je rozhodující krok pro vytvoření nejlepší dlouhodobé politiky. Hodnotit by se mělo zejména, zda bylo dosaženo cílů politiky a jaké mělo opatření účinky. V tomto ohledu by tvůrci politik měli přímo určit kroky nezbytné pro provádění takového monitorování a hodnocení. Určit by se měly zejména:

  • Údaje, které se budou shromažďovat, a organizace, které budou za toto shromažďování údajů odpovědné;
  • Všechny důležité přínosy, aby se získala jasná představa o čistých nákladech opatření;
  • Zohledněte všechny důležité přínosy při informování o opatření a při jeho hodnocení

Orgány státní správy by měly mít jasnou představu o všech kladných důležitých přínosech atd., aby si udělaly jasný obrázek o celkových nákladech opatření (místo aby se zaměřovaly pouze na jeho hrubé náklady). Různé důležité přínosy je nutné zohlednit. Navíc vzhledem k tomu, že obecné účinky opatření jsou široce rozmanité (zaměstnanost atd.), může se odbor/ministerstvo, které do opatření investovalo, lišit od odboru/ministerstva, kterému opatření přináší prospěch. Z tohoto pohledu je velmi důležité, aby se o těchto přínosech dobře vědělo a každé oddělení si je dobře uvědomovalo.

 

 

Vyhledávání